Qərarlar, proqramlar, sərəncamlar

Dövlət informasiya sistemləri və ehtiyatlarının formalaşdırılması, aparılması, inteqrasiyası və arxivləşdirilməsi qaydaları.
Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında  informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə tədbirlər haqqında Prezident Fərmanı.
İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə Koordinasiya Komissiyasının yaradılması haqqında Prezident sərəncamı
İnformasiya Təhlükəsizliyi üzrə Koordinasiya Komissiyası haqqında Əsasnamə. 
Milli Televiziya və Radio Şurası haqqında Əsasnamə.
Teleradio sahəsinə aid normativ xarakterli dövlət aktları.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu haqqında Nizamnamə.
Azərbaycan Respublikasının inkişafı naminə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strateğiya (2003-2012-ci illər).
Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strateğiya.
Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2016-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı.
Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi Konsepsiyası.
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 21 və 23-cü maddələrinin şərh edilməsinə dair Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı (31 may 2002-ci il).
Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi zamanı “İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında” Avropa Konvensiyası müddəalarının və İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin presedentlərinin tətbiqi haqqında Ali Məhkəmənin Plenumunun qərarı (30 mart 2006-cı il, №5).
Şərəf və ləyaqətin müdafiəsi barədə qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiq edilməsi təcrübəsi haqqında Ali Məhkəmənin Plenumunun Qərarı (14 may 1999-cu il №7).
“Mənəvi zərərin ödənilməsi barədə qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi haqqında” Ali Məhkəmənin Plenumunun Qərarı (03 noyabr 2008-ci il №7).