Kitablar

Kitablar

Filmlər

Video Materiallar

1995

Prinsiplər və reallıq. “Yeni Nəsil” Jurnalistlər Birliyinin aylıq analitik-informasiya bülleteni № 1-4 (1995). “Yeni Nəsil” Jurnalistlər Birliyi, Bakı, 1995.

1996 

Qulu Məhərrəmli. Televiziya haqqında etüdlər. TV-nin tarixi və nəzəriyyəsi haqqında oçerklər. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1996.

MM Monitor. Parlament bulleteni №№ 1-7 (1996). “Yeni Nəsil”, Bakı, 1996.

Prinsiplər və reallıq. “Yeni Nəsil” Jurnalistlər Birliyinin aylıq analitik-informasiya bülleteni № 1-12 (1996). “Yeni Nəsil” Jurnalistlər Birliyi, Bakı, 1996.

Reklam və marketinq. “Yeni Nəsil” Jurnalistlər Birliyinin bülleteni № 1, 2, 3 (1996). “Yeni Nəsil”, Bakı, 1996.

1997 

M.Kərimov, R.İsmayılov. Nəşriyyatda reklam. “Yeni Nəsil” Jurnalistlər birliyi. Bakı, 1997

Reklam və marketinq. “Yeni Nəsil” Jurnalistlər Birliyinin bülleteni № 1, 2, 3, 4, 5 (1997). “Yeni Nəsil”, Bakı, 1997.

Prinsiplər və reallıq. Bakı Mətbuat Klubunun aylıq analitik-informasiya bülleteni № 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Bakı Mətbuat Klubu, Bakı, 1997-1998.

1998 

Media Caucasica 1. Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan. Demokratiya, azad mətbuat, insan haqları. İWPR, Tiflis, 1998.

1999

Aydın Dadaşov, Qulu Məhərrəmli. Televiziya və radio tamaşaları. “Təhsil” nəşriyyatı, Bakı, 1999.

Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri (1999). “Yeni Nəsil” Jurnalistlər Birliyi. Bakı, 1999.

Azərbaycanda 1998-ci il (oktyabr) prezident seçkilərinin  kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması. Avropa Media İnstitutu, Düsseldorf, 1999.

Demokratik dövlətlərin televiziya və radio sistemi. Dünyaminqızı Qərənfil. Bakı, 1999. 

Ekran publisistikası. Dadaşov Aydın. Bakı, BDU, 1999. 

Xırdaformatlı teleistehsal. İnternyus, Bakı, 1999.

Qulu Məhərrəmli. Radio dalğalarında. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1999.

Qəm leysanı: Publisistika. İmanzadə İsmayıl, Abbaslı Tariyel. Bakı, 1999. 

Partiyaların mətbuat xidməti və ictimai əlaqələri. Tərtibçi Arif Əliyev. “İnam” Plüralizm Mərkəzi, Bakı, 1999.

3 may Ümumdünya Mətbuat Azadlığı Günü. “Yeni Nəsil”, Bakı, 1999.

Media-rating: televiziya, radio, mətbuat. № 1, 2, 3 (1999). (“Xətt” agentliyi, “Yeni Nəsil” Jurnalistlər Birliyi, Bakı, 1999.

2000 

Azərbaycan radio və televiziyası bu gün. Xudiyev Nizami. Bakı, “Təhsil”, 2000. 

Jurnalist etikası. Tərtibçi: Arif Əliyev. Bakı, “Yeni Nəsil”, 2000.

Əməkdaşlıq. QHT və media. Tiflis Mətbuat Klubu, Yerevan Mətbuat Klubu, “Yeni Nəsil” Jurnalistlər Birliyi. “Yeni Nəsil”. Bakı, 2000.

Ədəbi dilimiz efirdə və ekranda. Xudiyev Nizami. Bakı, 2000. 

İlk xatirələr. Dostlarının Nəcəf Nəcəfov haqqnda xatirələri. “Yeni Nəsil”, Bakı, 2000.

Jurnalistlərin hüquq-məlumat kitabı. Tərtibçi: Şahbaz Xuduoğlu. “Qanun” nəşriyyatı, Bakı, 2000.

Qulu Məhərrəmli. Audiovizual nitq. “Elm” nəşriyyatı, Bakı, 2000.

Media-rating: televiziya, radio, mətbuat.  № 1 (2000). (“Xətt” agentliyi, “Yeni Nəsil” Jurnalistlər Birliyi, Bakı, 2000.

3 may Ümumdünya Mətbuat Azadlığı Günü. “Yeni Nəsil”, Bakı, 2000.

Yoxluğun hər zaman duyulur. Nəcəf Nəcəfovun xatirəsinə. “Yeni Nəsil”, Bakı, 2000.

2001

İctimai əlaqələr. Bülleten № 1-7. “Yeni Nəsil” Jurnalistlər Birliyi, Bakı, 2001.

Jurnalist ekstremal şəraitdə. “Ruh” Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi. Bakı, 2001.

Jurnalistikanın on qızıl qaydası. Erik Fichtelius. Bakı, AJB, 2001. 

Jurnalistikaya giriş. Məmmədli C.Ə.. Bakı, 2001. 

Jurnalistikanın aktual problemləri (dərs vəsaiti). Məmmədli Cahangir. Bakı, 2001. 

Kütləvi informasiya vasitələrində reklam və marketinq problemləri. Dadaşov Aydın. Bakı, 2001. 

Mətbuat qanunvericiliyi və təcrübə. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti. Bakı, “İsmayıl” nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi, 2001.

Mətnşünaslıq (VII-XIX əsr yazılı abidələri əsasında). Şərifli Kamandar. Bakı, 2001. 

Nəşriyyat işi. Axundov В., Mahmudov М.. Bakı, 2001. 

Radio, televiziya və ədəbi dil. Xudiyev Nizami. Bakı, 2001.

Televiziya nəzəriyyəsinin əsasları. Əlibəyli E.. Bakı, Elm, 2001. 

Jurnalistin stolüstü kitabı. M.Stein, S.Paterno. Bakı, 2001. 

2002

Azərbaycan: söz və mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət. Yanvar-dekabr 2001. “Yeni Nəsli” Jurnalistlər Birliyi, Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi, Bakı, 2002.

Azərbaycanda, Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair ictimai rəy, habelə bu problemin işıqlandırılması üzrə KİV-in fəaliyyəti. “Yeni Nəsil” nəşriyyat-poliqrafiya müəsissəsi, Bakı, 2002.

Elektron Media: hüquqi tənzimləmə və təcrübə. Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi. “Yeni Nəsil” MMC, Bakı, 2002.

İctimaiyyətlə əlaqələr: bütün yollar KİV-dən keçir. “Yeni Nəsil” Jurnalistlər Birliyi. Bakı, 2001. 

İfadə etmə azadlığı və jurnalistin hüquqi statusu. Jurnalist Müharibə Veteranları Assosiasiyası. “Yeni Nəsil” MMC, Bakı, 2002.

Jurnalistin viziual nitq mədəniyyəti. Əhmədli Nəsir. Bakı, 2002. 

Jurnalist məsuliyyəti. Bakı, 2002. 

Kino, televiziya, radio terminləri. İzahlı lüğət.. Bakı, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2002. 

Jurnalist məsuliyyəti. Dünya Mətbuat Şuralarının təcrübəsi. Bakı Mətbuat Klubu, Bakı, 2002.

Qulu Məhərrəmli. Televiziya dili: spesifika, funksiya və struktur. “Elm” nəşriyyatı, Bakı, 2002. 

Postsovet dövründə Cənubi Qafqazın kütləvi informasiya vasitələri. “Cənubi Qafqaz” Beynəlxalq Jurnalist Assosiasiayası. Yerevan, 2002.

2003

Azərbaycanda prezident seçkilərinin (oktyabr, 2003) kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması. Bakı Mətbuat Klubu, Bakı, 2003.

Azərbaycan: söz və mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət. Yanvar-dekabr 2002. Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi, Bakı, 2003.

Azərbaycan-Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması. “Yeni Nəsil” LTD. Bakı, 2003.

Ekstremal jurnalistika. Dadaşov Aydın. Bakı, 2003. 

Hamının qarşısında bəyan edirik. Mətbuatın özünütənzimləmə mexanizmi. “Yeni Nəsil” MMC, Bakı, 2003.

Heydər Əliyev və mətbuat. I. Ənvər Qafarlı. Bakı, Nurlar, 2003. 

Heydər Əliyev və mətbuat. II. Bakı, Nurlar, 2003. 

Heydər Əliyev və mətbuat. IV. Bakı, Nurlar, 2003. 

İctimai televiziya. Prinsiplər, reallıqlar, perspektivlər. Məhərrəmli Qulu. Bakı, 2003. 

Qarabağ münaqişəsi və həlli perspektivləri. “Yeni Nəsil” LTD. Bakı, 2003.

Məhərrəm Zülfüqarlı, Arif Aslanoğlu, Ramil Həsənov. Seçkilərin kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması. “Yeni Nəsil” Jurnalistlər Birliyi, Bakı Mətbuat Klubu. Bakı, 2003.

Mətbuat xidməti əməkdaşlarının stolüstü kitabı. Cəfərov C., İbrahimli İ.. Bakı, 2003. 

Media məlumat kitabçası. Bakı, “Nurlan”, 2003. 

Müasir jurnalistika. Məmmədli C. Bakı, 2003. 

Regional münasibətlərin mediada işıqlandırılması. “Yeni Nəsil” MMC, Bakı, 2003.

2004

Izahlı reklam lüğəti. Tərtıbçi: T.Nağıyeva. “Bakı” nəşriyyatı, Bakı, 2004.

Jurnalist olmaq istəyirsənsə: jurnalistlər üçün sorğu kitabı. Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu, Ümumdünya Mətbuat Azadlığı Komitəsi. Bakı, Nurlar NPM, 2004. http://elibrary.az/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=az&P21DBN=IBIS&I21DBN=IBIS_PRINT&S21FMT=fullw_print&C21COM=F&Z21MFN=3106

KİV və vergi qanunvericiliyi. “Yeni Nəsil” Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi, Bakı, 2004.

Qulu Məhərrəmli. Kütləvi kommunikasiya və dil. “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, Bakı, 2004. http://www.elibrary.az/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=az&Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=M%C9%99h%C9%99rr%C9%99mli%2C%20Qulu%20M%C9%99mm%C9%99dqulu%20o%C4%9Flu

Qulu Məhərrəmli. Danışır Təbriz. “Nurlan” nəşriyyatı, Bakı, 2004.

Qarabağ münaqişəsi və həlli perspektivləri. “Yeni Nəsil” MMC. Bakı, 2004.

Mediaya aid Avropa Şurasının Bəyannamə və Tövsiyələri. Avropa Şurasının İnformasiya Ofisi. “Çaşıoğlu” Nəşriyyat-poliqrafiya şirkəti, Bakı, 2004.

Osman Gündüz. İnternet. Azərbaycan İnternet resursları. “Multimedia” İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzi, Bakı, 2004. http://kitabklubu.org/kitablar/azerbaycan-dilinde/derslikler-ve-ders-veseitleri/internet-azerbaycan-internet-resurslari-milli-saytlar-kataloqu.html

Televiziya: nəzəriyyə, inkişaf meylləri. Elşad Quliyev. Bakı, Şərq-Qərb, 2004.http://elibrary.bsu.az/ books_raxN_349.pdf

2005

Beynəlxalq jurnalist təşkilatları. Vəliyev Həmid. Bakı, 2005. 

Cənubi Qafqazda media üçün 21-ci əsrin çağırışları: böhtan və informasiya azadlığı məsələləri. (İngilis və rus dillərində.) (1-ci Cənubi Qafqaz Media Konfransı, Tbilisi, 25-26 oktyabr, 2004.) ATƏT, Media Azadlığı üzrə Nümayəndənin Ofisi. Vyana, 2005. 

Əkinçi (1875-1877). Ənvər Qafarlı. Bakı, Avrasiya Press, 2005. 

Jurnalistlər üçün hüquqi terminlər lüğəti. Tərtibçi: Eldar Əfəndiyev. Bakı, “Hüquq ədəbiyyatı”, 2005.

Jurnalistin nitq mədəniyyəti. Əhmədli Nəsir. Bakı, 2005.

Jurnalistika. Rüstəmov A. Bakı, 2005. 

Jurnalist bunları bilməlidir… Kütləvi informasiya vasitələri işçiləri üçün məlumat kitabı. A.Məmmədov, R.Sayadoğlu, C.Mirzəliyev. Bakı, “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2005. 

Müxtəliflik – Azərbaycan mediası üçün qanunlar toplusu. Media Müxtəliflik İnstitutu, Bakı, 2005.

Media ilə əlaqələr: Azərbaycanın aparıcı mütəxəssislərinin tövsiyələri. Media Müxtəliflik İnstitutu, Bakı, 2005.

“Monitor”a rekviem. “Çap evi”, Bakı, 2005.

Media və seçkilər. Yaşa Lange. Bakı, 2005. 

Radio və televiziya proqramları yaratmağın etik meyarları. İnternyus, Bakı, 2005.

Söz nə edə bilər? Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan mətbuat materiallarının təhlili. Yerevan Mətbuat Klubu, “Yeni Nəsil” Jurnalistlər Birliyi, BS Press Assosiasiyası (Gürcüstan). Yerevan, 2005.

Söz azadlığı və informasiya təhlükəsizliyi: milli və bеуnəlхаlq təminаt. Теrminlər və аnlayışlar. Маzаnlı İ. Bakı, 2005. 

Yeddi qapı arxasında. Ermənistanda, Azərbaycanda və Gürcüstanda informasiya və KİV azadlığı. Artikl 19, London, 2005. 

2006

Azərbаусаn еfiri: tarix və müasirlik. Əlizadə Y., Məhərrəmli Q. Bakı, “Nurlan”, 2006. 

Avropada ifadə azadlığı. İnsan Hüquqları Haqqında Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsi ilə bağlı məhkəmə təcrübəsi. Avropa Şurasının mətbəəsi. Strasburq, 2006. 

Əliyev Vüqar. Beynəlxalq jurnalistikada etik normalar və Azərbaycan mətbuatı. Bakı, “Nurlan”, 2006. 

Debora Potter. Müstəqil Jurnalistika üzrə məlumat kitabçası. ABŞ Dövlət Departamenti, 2006.

Nəşriyyat işinin əsasları. Axundov В., Mahmudov М. Bakı, “Aspoliqraf”, 2006. 

Tatyana Repkova. Yeni dönəm: demokratik cəmiyyətdə peşəkar qəzet buraxmaq yolları. “Qanun” nəşriyyatı, Bakı, 2006.

Tarixi yaddaşımızın böyük yadigarı. Ağayev İslam. Bakı, “Elm”, 2006.

Vəliyev Həmid. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları: dərs vəsaiti. Bakı “UniPrint”, 2006. 

Qarabağ münaqişəsi. Bir-birini anlamaq. Arif Əliyev, Stepan Qriqoryan, Rasim Musabəyov, Boris Navasardyan. (İngilis və rus dillərində.) Yerevan, “Velas Print” MMC, 2006. 

2007

Media biznesi. (İngilis və rus dillərində.) (3-cü Cənubi Qafqaz Media Konfransı, Tbilisi, 2 noyabr 2006.) 2007, ATƏT, Media Azadlığı üzrə Nümayəndənin Ofisi. 

Azad mətbuatın çərçivəsində. Bəşirli A. Bakı, 2007. 

Azərbaycan-Polşa əlaqələrində M.Ə.Rəsulzadənin rolu. Nəsiman Yaqublu. Bakı, Adiloğlu, 2007. 

Azərbaycanda internet jurnalistikası. Vəliyev Ş., Babayev Z. Bakı, 2007. 

Dövri nəşrlərin hazırlanma texnologiyası. Z.Babayev, R.Məmmədli. Bakı, 2007. 

Gazeteciliğin Temel Kavramlari. Məmmədli C. Ankara, 2007. 

Xəbərçilik. A.Bəşirli, A.Kərimova, D.Vəkilova. Bakı, 2007. 

Xarici ölkələrin jurnalistikası. Nəsiman Yaqublu, Akif Rüstəmli. Bakı, 2007. 

Jurnalist etikası. Rəhimova S. Bakı, BUN, 2007. 

Jurnalistika 2.0. Mark Briqs. Bakı, 2007. 

Qulu Məhərrəmli. Radio dərsləri: tarix, nəzəriyyə, təcrübə: dərs vəsaiti. “Nurlan” nəşriyyatı, Bakı, 2007. 

Osman Gündüz. Mobil telefonun özəllikləri. “Multimedia” İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzi, Bakı, 2007.

Söz və mətbuat azadlığı: qanunların müqayisəli təhlili. Söz azadlığını müdafiə Fondu, Bakı, 2007.

Uşaqların hüquqları və jurnalistika praktikası – hüquqlara əsaslanan perspektiv. Məmmədli P. 2007. 

2008

Jurnalistika və sosiologiya: dərs vəsaiti. Z.Babayev, F.Vahidov. Bakı. “Nurlan”, 2008. 

Ədəbi redaktə: nəzəriyyə və təcrübə. Mahmudov M. Bakı, 2008. 

Henrik Keyt Hansen. Seçkilərin ədalətli və balanslı işıqlandırılması. İnsan Hüquqları və Hüquqi İşlər üzrə Baş Direktorat, Avropa Şurası. Strasburq, 2008. 

Qulu Məhərrəmli. Jurnalistikanın əsasları. “Elm və təhsil”, Bakı, 2008. 

Mediada işlənən alınma sözlər: izahlı lüğət. Tərtibçi-müəllif: Qulu Məhərrəmli. “Elm” nəşriyyatı, Bakı, 2008.

Məmməd Nazimoğlu. Görkəmli jurnalist Məmməd Nazimoğlunun xatirəsinə. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Fondu, Söz Azadlığını Müdafiə Fondu, Bakı, 2008.

Media etikası. Ənvər Qafarlı. Bakı, Media Hüququ İnstitutu, 2008. 

Media etikası. Məmmədli C. “İnformasiya texnologiyaları” nəşriyyatı, 2008. 

Televiziya геklаmı: demokratiya və bаzаг iqtisadiyyatı kontekstində. Dadaşov Aydın. Bakı, “Nurlan”, 2008. 

2009

Akademik Abel Məhərrəmov və mətbuat (1996-2008). Bakı, 2009. 

Babazadə Oqtay. Ekranda təsvir və səs: dərs vəsaiti. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti. “Nurlan” nəşriyyatı, Bakı, 2009. 

Cənubi Azərbaycan mətbuatı tarixi. Məmmədli P. Bakı, “Elm”, 2009. 

Cağdaş Azərbaycanda islam və cəmiyyət. Dini mövzulara müraciət edən jurnalistlərə yardımçı vəsait. “Yeni Nəsil” Jurnalistlər Birliyi, Bakı, 2009.

EIm insanlann уеgаnə ümid уегidiг. Abbas Musa. Bakı, Mütərcim, 2009. 

İctimai bilgilərə çatım. Media Hüququ İnstitutu. “Qanun” nəşriyyatı, Bakı, 2009.

Jurnalistlər üçün infomasiya texnologiyaları. Osman Gündüz. Bakı, Multimedia və İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzi, 2009.

Kilidi dəyişmək vaxtıdır. 2005-ci ildə informasiya almaq hüququna dair qanunun qəbulu. 19-cu maddə, “Elm və təhsil” nəşriyyat evi. Bakı, 2009.

Qulu Məhərrəmli, Zeynal Məmmədli. İctimai yayım monitorinq aynasında. Jurnalistika və İnkişaf Mərkəzi, Bakı, 2009.

Mediada debatlar. Məhərrəmli Q., Məmmədli Z., Əliyev A. Bakı, “Yeni Nəsil” , 2009 

Televiziya jurnalistikasının əsasları. Ənvər Qafarlı. Bakı, “Çənlibel”, 2009. 

Tarixi yaddaş: kargüzarlıq sənədləri (metodik vəsait). Bakı, 2009. 

Rəşad Məcid. Əlvida və salam. “Aspoliqraf”, Bakı, 2009.

Zeynal Məmmədli. A-dan Z-yə telexəbər. “Yeni Nəsil” Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi, Bakı, 2009.

2010

Azərbaycanda televiziya və radio yayımı. Məlumat kitabçası. Milli Televiziya və Radio Şurası. Bakı, 2010.

Azərbaycan mətbuatı antologiyası. I hissə,  Vəliyev Ş., Yaqublu N. Bakı, 2010.

Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların nəşrləri. Yaqublu Nəsiman. Bakı, “Elm və təhsil”, 2010. 

Dünya jurnalistika tarixi. Rüstəmov A. Bakı, 2010 

Ermənistan – Azərbaycan münasibətləri Azərbaycanın kütləvi informasiya  vasitələrində. “Yeni Nəsil” JB, Bakı, 2010.

E.Quliyev. Kütləvi informasıya vasitələri və məhkəmələr. Bakı, 2010.

İfadə azadlığı hüququ: təlim materialları toplusu. Redaktor: Xalid Ağalıyev. Bakı, 2010. 

İdrak işığında. Tahirli Abid. Bakı, Ozan, 2010. 

Jurnalist təhsili – təhsilin keyfiyyətinin artırılması və yeni texnologiyalar. (İngilis və rus dillərində.) (6-ci Cənubi Qafqaz Media Konfransı, Tbilisi, Gürcüstan, 19-20 noyabr 2009.) 2010, ATƏT, Media Azadlığı üzrə Nümayəndənin Ofisi. https://www.osce.org/ru/fom/73692?download=true

Jurnalistika 2.0. Məmmədli C. Bakı, 2010. 

Mən jurnalistləri vətənpərvərliyə çağırıram. Bakı, 2010.

Müasir Misirin media baxışları: kritik bir baxış. Yushi Chiba. 2010 

2011

Vəliyev Şamil. Azərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatından araşdırmalar. I cild, “Elm və təhsil”, Bakı, 2011.

Cumhüriyyət dövründə Azərbaycan mətbuatı (1918-1920-ci illər). Dünyaminqızı Qərənfil. Bakı, “Elm”, 2011. http://elibrary.bsu.az/books_135/N_44.pdf

Jurnalistikanın əsasları. Rüstəmov A. Bakı, AzTU, 2011. http://elibrary.bsu.az/books_80N_38.pdf

“Kaspi” qəzetinin yaranması və fəaliyyəti. «Ozan», Nəsiman Yaqublu. Bakı, 2011

Qalxın, jurnalist gəlir. Asif Mərzili. “Qanun” nəşriyyatı, Bakı, 2011.

Mətnşünaslığın nəzəri əsasları. Şərifli Kamandar. Bakı, “Nurlan”, 2011. http://elibrary.bsu.az/books_135N_107.pdf

Naxçıvanda mətbuatın inkişaf tarixi. Seyid Surə. Naxçıvan, 2011. http://elibrary.bsu.az/books_135N_113.pdf

Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin media landşaftı. Yerevan Mətbuat Klubu, Yerevan, 2011. https://ypc.am/upload/Media%20Landscapes%20of%20EaP%20Countries_eng.pdf

İnformasiyanın əldə edilməsi və yeni texnologiyalar. (İngilis və rus dillərində.) (7-ci Cənubi Qafqaz Media Konfransı, Tbilisi, Gürcüstan, 11-12 noyabr 2010.) 2011, ATƏT, Media Azadlığı üzrə Nümayəndənin Ofisi.

2012

Azərbaycan mediasında etik standartlar. JuHİ, Bakı, 2012.

Əhməd Əlili. Risklərlə davranış: media professionalları üçün vəsait. Bakı, 2012.

Xarici ölkələrin jurnalistikası tarixi. Vəliyev H. Bakı, 2012. 

Jurnalistikanın əsasları. Qulu Məhərrəmli. Bakı, “Qanun”, 2012. 

Jurnalistikanın nəzəriyyəsi və təcrübəsi. Məmmədli C. Bakl, 2012. 

Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri. Mazanlı İ., Zeynalova A. Bakı, 2012. 

Jurnalistika. Rüstəmov A. Bakı, “UniPrint”, 2012. 

Jurnalist – hüquqçu münasibətləri. Media Hüququ İnstitutu. “Qanun” nəşriyyatı, Bakı, 2012.

Milli tərəqqiyə doğru. Quliyeva Q. Bakı, ADPU nəşriyyatı, 2012. 

Yusifov Tofiq. Açıq cəmiyyət və mətbuat. “Apostrof” nəşriyyatı, Bakı, 2012.

Zeynal Məmmədli. TV proqramlarının hazırlanması. ATƏT-in Bakı Ofisi, Bakı, 2012.

2013

Azərbaycan mətbuat tarixi antologiyası (mühacirət dövrü). Vəliyev Şamil. “Elm və təhsil”. Bakı, 2013.

Azərbaycan jurnalistləri və naşirləri: ensiklopediya / Əziz Mirəhmədov. Tərtibçi: D.Mirəhmədova. Bakı, “Ərgünəş”, 2013.

Dövlət siyasətinin informasiya təminatı. Aslanov Aslan. Bakı, Şərq-Qərb, 2013. 

Beynəlxalq jurnalistika: təşəkkül prosesi və demokratik ölkələrin media təcrübəsi. Məmmədli S. Bakı, 2013. 

Ənənəvi mediadan onlayn mediaya doğru: qabaqcıl təcrübə və perspektivlər. (İngilis və rus dillərində.)  (9-cu Cənubi Qafqaz Media Konfransı, Tbilisi, Gürcüstan, 11-12 oktyabr 2012.) 2013, ATƏT, Media Azadlığı üzrə Nümayəndə.

Jurnalistika və müasir dövrün qlobal problemləri. Mazanlı İ. Bakı, 2013.

Jurnalistikaşünaslığın əsasları. Pirəliyev V. Bakı, “Təknur”, 2013. 

Lider jurnalist. Rafiqoğlu R. Bakı, Elm, 2013. 

Mətbuat – nicat yolu”. ADPU nəşriyyatı. Quliyeva Qərənfil. Bakı, 2013.

Onlayn jurnalistlər üçün vəsait. Azərbaycan Media Mərkəzi. Bakı, 2013. 

http://magazines.russ.ru/druzhba/2013/6/11b.html; http://magazines.russ.ru/druzhba/2013/7/12b.html 

Onlayn Medianın Özünü Tənzimləmə üzrə təlimat kitabı, / Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Vyana, 2013 Sosial media təlimat kitabı – 213. / Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Vyana, 2013

2014

Azərbаусаn jurnalistika məktəbləri. Bayramoğlu Alxan. Bakı, 2014. 

İşığa doğru. Qulu Məhərrəmlinin 60 illiyinə həsr olunub. “Qanun” nəriyyatı, Bakı, 2014.

Jurnalistin nitq mədəniyyətinin əsasları. Əhmədli Nəsir. Bakı, 2014. 

Jurnalistərin Təhlükəsizliyi. / Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Vyana,2014

2015

Elmi məqalələrin yazılma metodikası. Abbas Musa. Bakı, 2015. 

Ekstremal jurnalistin əl kitabı. Dadaşov Aydın. Bakı, “Elm və təhsil”, 2015. 

Jurnalist sənətkarlığı. Bayramoğlu A. Bakı, “Elm və təhsil”, 2015. 

“Nəyi? Necə? Nə vaxt? – İctimaiyyətlə əlaqələrin idarə edilməsi”. Namiq Əliyev. Bakı, 2015. 

Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin media landşaftı 2014. Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu, Kiev, 2015. 

Medianın təbliği və azadlığı. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) Vyana, 2015

2016

Ənənəvi mediadan internet mediaya doğru: problemlər, çağırışlar. Abbas Musa. Bakı, 2016. 

Fuad Hüseynzadə. Dünya azərbaycanlılarının palitrası. Bakı, 2016.

Jurnalistika terminləri lüğəti. İxtisas redaktoru Arif Əliyev. “Altun Kitab MMC”, Bakı, 2016. 

2017

Azərbaycanda siyasi jurnalistikanın təşəkkülü. Proqram. Aygün Əzimova. Bakı , 2017.

Xatirələrin işgəncəyə döndüyü yer. Sevinc Telmanqızı. “Qanun” nəşriyyatı, Bakı, 2017.

Jurnalist etikası və kommunikasiya mədəniyyəti. Dərs vəsaiti. Rəhimova Sima. “Elm və təhsil”F. Bakı, 2017.

Sükutdan sitat. Elçin Şıxlı. “Altun Kitab” nəşriyyatı, Bakı, 2017.

Trampın və Sevincin Amerikası. Sevinc Telmanqızı. “Qanun” nəriyyatı, Bakı, 2017. 

Yeni Media Junralistikası. Aynur Bəşirli, Xanım Cavadova, Səbunə İzzətli. Avropa Şurası, 2017. 

İLTİZAMLAR. KİV azadlığı, ifadə və məlumat azadlığı. 1975-2017. Konfrans / Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, Vyana, 2017

2018

Azərbaycanda mətbuatşünaslıq (1900-2000). Quliyeva Qərənfil. Bakı, 2018.

Müstəqillik dövrü Azərbaycan bədii jurnalistikası. “Azərbaycan”, “Ulduz”, “Qobustan” jurnallarının materialları əsasında. Dərs vəsaiti. Aygün Əzimova. “Elm və təhsil”. Bakı, 2018.

Müasir mediada reklam və marketinq. “Jurnalistika” elmi-tədqiqat laboratoriyasının nəşrlər seriyası. Vəliyev Şamil. Bakı, 2018.

2018

Jurnalistika və Beynəlxalq Humanitar Hüquq. İlham Mazanlı. “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2019.

Azadlıq ibadəti. Aynur Mirhəsən. Qanun Nəşriyyatı, Bakı, 2019.