Auditoriya

Media

Auditoriya

Reklam

Azərbaycan əhalisi (2010-2019)

Şəhər/kənd əhalisi (%)

Əhalinin cins üzrə tərkibi (%)

Əhalinin milli tərkibi (%)

Əhalinin sərbəst danışdığı dilə görə bölgüsü (%)

Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü (%)

15 və yuxarı yaşda olan əhalinin təhsil səviyyəsi (%)

İqtisadi fәaliyyәt növlәri üzrә mәşğul әhalinin sayı (min nәfәr)

Təqaüdçülərin sayı və orta aylıq təqaüdlər